නාගරික කොමසාරිස්

බලතල කාර්ය කාර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ නිලධාරී

ඩබ්.ඒ.ඩී.ප්‍රභාත් ලක්ෂ්මන්

නාගරික කොමසාරිස් තුමාගේ පණිවිඩය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයේ පිහිටි මීගොමුව ලෙස විරුධාවලී ලත් ඓතිහාසික පසුබිමකට උරුමකම් කියන මීගමුව නගරයේ පිහිටි මීගමුව මහා නගර සභවේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

රජයේ පළාත් පාලන ආයතනයකින් ඉටු කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම කාර්යයන් වන්නේ මහජනයා වෙත සේවය සැලසීමයි ඒ අනුව උපතේ සිට මරණය දක්වා වන මහජන අවශ්‍යතා රාශියක් මෙම ආයතනය මඟින් ඉටුකරනු ලබන අතර එම සේවාවන් කාර්යක්ෂමව, නිවැරදිව හා කඩිනම්ව ඉටු කර දීමටත් ඉලක්කගත අරමුණු කරා පහසුවෙන් ලඟා වීමට මග පෙන්වීමටත් ප්‍රයත්නයක් ලෙසත් මෙම වෙබ් අඩවිය විවෘත ක‍ළෙමු.
කාර්යබහුල ජන ජීවිතය වෙත මේ මඟින් කාල කළමනාකරණය කර දීමටත් පිරිපුන් පුරවරයක් නිර්මාණය කිරීමට නිවැරදි විධිමත් හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් ඉටු කිරීමත් එයට නිවැරදි මග පෙන්වීමක් සඳහා විවෘත කරන ලද මෙම වෙඩ් අඩවිය මඟින් උපරිම සේවාවක් ඔබ සැම වෙත ලබා දීමට මා ඇතුළු මාගේ කාර්යමණ්ඩලය ඇප කැප වෙමු.

ස්තූතියි.

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)