ගැලරිය

2024.05.21 දින මීගමුව මහා නගර සභා පෙර පාසල් එකමුතුව මඟින් පවත්වන ලද සිඟිති වෙසක් පෙරහැර

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8

2024.05.17 දින රාජ්‍ය වෙසක් උළෙල වෙනුවෙන් මීගමුව මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩල දායකත්වයෙන් වෙසක් කූඩු හා සැරසිලි සකස් කිරිම.

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8

2024.02.03 දින කාමච්ඩෝඩය මාළු වෙළද සැල පරීක්ෂා කිරිම

2024.01.30 දින පෙරියමුල්ල 2 කොට්ඨාශයේ හෝටල් පරීක්ෂාව

කාණු වලට කසළ බාධක යෙදීම

2024.01.31 දින ධීවර තොටුපල වල ධීවරයන් / රතු කුරුස සංවිධානය හා මීගමුව මහ නගර සභාව එක්ව පවත්වන ලද ධීවර තොටුපල පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2024.01.04 දින විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන - මුන්නක්කරය කොට්ඨාශය

නව වසර සදහා පෙර පාසැල් දරුවන් ඇතුලත් කිරිම උත්සවය

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)